Sabtu, 20 April 2013

Beza dan Bandingkan Teks Sejarah Melayu
BEZA DAN BANDINGKAN TEKS SEJARAH MELAYU, HIKAYAT MERONG MAHAWANGSA DAN TUHFAT AL-NAFIS DARI SUDUT 

KEPENGARANGAN, PENAUNGAN, DAN PENERAPAN IDEOLOGI. SEJAUHMANAKAH TEKS-TEKS INI MEMPUNYAI NILAI SEJARAH.Pendahuluan
Sejak berzaman-zaman, manusia daripada pelbagai peradapan yang terbesar seperti Islam, China, dan Eropah telah menghasilkan pelbagai penulisan yang daripada sudut-sudut yang tertentu dapat dikira sebagai pensejarahan sama ada mengenai zaman dan masyarakatnya ataupun mengenai peristiwa-peristiwa yang telah berlaku sebelumnya.[1] Mereka yang menghasilkan penulisan pensejarahan pula dikenali sebagai sejarawan yang mana akan menghasilkan karya yang bersifat ekonomi. Seseorang sejarawan akan berusaha menghasilkan satu-satu karya yang mampu meluahkan isi pendapatnya atau yang digemarinya ataupun yang telah ditugaskan kepada mereka. Penulisan sejarah Melayu bermula apabila sesuatu kejadian sejarah berlaku atau lebih tepat lagi penulisan sejarah ini muncul setelah berlaku penghasilan kesusasteraan Melayu.
Terdapat beberapa teks kesusasteraan Melayu yang memaparkan ciri-ciri penulisan sejarah iaitu Sejarah Melayu, hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al-Nafis. Teks-teks ini hanya dibezakan oleh perbezaan zaman penghasilannya yang dibataskan oleh corak penulisannya. Walau bagaimanapun  pokok perbincangan utama bukanlah perbezaan zaman penghasilan karya-karya ini tetapi lebih menumpukan kepada melihat perbezaan teks-teks tersebut dari sudut kepengarangan, penaungan dan penerapan ideologi serta menilai sama ada teks-teks tersebut mempunyai nilai-nilai sejarah ataupun teks sastera semata-mata.

Perbezaan dan perbandingan Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al Nafis dari sudut kepengarangan.

Penghasilan setiap teks-teks kesusasteraan Melayu dari sudut kepengarangan adalah perkara yang menjadi perdebatan hangat para sejarawan hingga ke hari ini. Hal ini dapat dilihat dalam persoalan tentang siapakah yang telah menghasilkan karya agung Sejarah Melayu. Pengarangan teks Sejarah Melayu adalah menumpukan kepada sejarah asal usul kesultanan Melayu Melaka hingga zaman kejatuhannya. Tujuan lain Sejarah Melayu dikarang ialah untuk mengekalkan adat dan peraturan raja-raja Melayu. Maksud yang tepat ialah undang-undang, iaitu supaya peraturan raja dan adat istiadat mereka itu dapat dikekalkan dan diketahui oleh generasi akan yang kemudian.[2]   Dikatakan bahawa karya agung Sejarah Melayu telah dihasilkan oleh Tun Sri Lanang pada 1612M. Walau bagaimanapun kebanyakan penulis gemar mempersoalkan apakah beliau sebenarnya pengarang Sulalatus Salatin ataupun tidak.[3] Menurut Muhammad Yusof bin Ibrahim dalam bukunya yang bertajuk Sejarawan dan Pensejarahan timbulnya Persoalan ini disebabkan setengah-setengah kumpulan naskhah teks Sejarah Melayu yang memuatkan nama Tun Sri Lanang manakala setengah-setengah pula tidak.[4] Berdasarkan susur galur keturunan Tun Sri Lanang adalah daripada keturunan Bendahara. Nama penuhnya Tun Muhammad, bergelar Bendahara, anak Orang Kaya Paduka, cucu Bendahara Seri Maharaja, dan cicit Bendahara Tun Nara Wangsa.[5] Berdasarkan keturunan Tun Sri Lanang ini jelas menunjukkan bahawa pengarang Sejarah Melayu berketurunan bangsawan atau pembesar Melayu menghasilkan karya itu sedikit sebanyak di samping ingin menyukakan hati pemerintah.
Dalam penghasilan teks Hikayat Merong Mahawangsa dan teks Tuhfat Al-Nafis dari sudut kepengarangan tidak banyak perbezaan berbanding Sejarah Melayu. Hal ini dapat diperjelaskan berdasarkan kepada pengarang setiap teks tersebut yang mana merupakan jurai keturunan pembesar ataupun bangsawan pada zaman mereka. Tarikh teks ini dikarang tidak dapat dipastikan dengan tepat tetapi banyak pendapat sejarawan yang mengatakan ia dikarang pada abad ke-18 sehingga pertengahan abad ke-19.
Pendapat sejarawan menyatakan bahawa Raja Ali Haji merupakan pengarang teks Tuhfat Al-Nafis. Raja Ali Haji juga dikenali sebagai Engku Haji Tua, ialah cucu kepada Raja Haji, iaitu pahlawan Melayu atau bugis yang terbilang yang telah dianggap telah mati al syahid fi sabilillah ta’ala di Teluk Ketapang berhampiran dengan bandar Melaka, pada tahun 1784, kerana berperang dengan Belanda yang menguasai Melaka.[6] Hal ini jelas menampakkan persamaan dalam sudut kepengarangan antara Sejarah Melayu dan Tuhfat Al- Nafis yang mana penulisnya adalah dari kalangan pembesar. Teks Tuhfat Al- Nafis karangan Raja Ali Haji adalah sebuah teks yang dibahagikan kepada dua bahagian. Secara amnya Ia terdiri daripada dua bahagian; yang pertama mengandungi peristiwa-peristiwa sejarah atau legenda yang berlaku sebelum zaman beliau, sedangkan yang kedua ialah mengenai kegiatan orang bugis sejak kira-kira kurun ketujuh belas dan seterusnya peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa hayatnya sehinggalah kira-kira pertengahan tahun 1860-an iaitu apabila penulisannya itu selesai diusahakan.  Teks Tuhfat Al-Nafis dalam bahasa arab  yang mana judulnya adalah bermaksud pemberian hadiah yang bernilai. Hal ini menunjukkan bahawa tujuan teks ini ditulis dapat dihuraikan adalah sebagai suatu peringatan dan penceritaan tentang sejarah asal keturunan bangsa-bangsa alam Melayu terutamanya bangsa bugis yang didahulukan oleh Raja Ali Haji dalam penulisannya.
Malah sebagai buktinya telah dijelaskan oleh Muhammad Yusof bin Ibrahim dalam bukunya yang menyatakan bahawa R.O Winstedt menganggap karya ini sebagai karya pensejarahan yang terpenting selepas Sejarah Melayu yang telah diperbaiki oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612  itu. Karya ini juga boleh dianggap karya yang  terbesar Raja Ali Haji jika dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. [7]
Dalam penulisan pensejarahan tradisional Hikayat Merong Mahawangsa bagi sudut kepengarangan pula adalah hasil daripada salinan yang dibuat oleh Siti Hawa Hj. Salleh yang mana tidak pula diketahui tentang tarikh sebenar ia dikarang. Dipercayai dikarang pada abad ke-17 atau akhir abad ke-18.

Sejarah pembukaan negeri Kedah menjadi antara bahan utama dalam struktur penulisan karya tradisional ini. Kita boleh melihat dengan jelas betapa sejarawan Melayu ketika itu merakamkan kronologi pembukaan Kedah dalam bentuk prosa yang diselitkan dengan unsur-unsur mitos. Hikayat ini menceritakan pembukaan negeri Kedah dengan mengatakan bahawa Raja Merong Mahawangsa dari negeri Rom telah membuka Langkasuka selepas serangan burung garuda yang kemudiannya dikenali sebagai negeri Kedah.
“Setelah sudah balai itu maka dinamai akan dia ‘Langkasuka’ kerana mengerjakan itu dengan makan minum dan bersuka-sukaan…”[8]
Penulis turut menerapkan elemen mitos bagi menunjukkan kehebatan raja yang mampu menjadi pemerintah kepada kaum gergasi yang merupakan penduduk asal Langkasuka.

Perbezaan dan perbandingan Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al Nafis dari sudut penaungan.
            
Dalam penghasilan karya-karya tradisional yang melibatkan teks Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al-Nafis jelas mengandungi unsur penaungan atau penceritaan tentang kisah-kisah raja atau bangsa-bangsa dulu yang bertujuan untuk mengagungkan atau meningkatkan darjah salasilah atau keturunan.
            Berdasarkan penulisan teks Sejarah Melayu jelas memaparkan tujuan pengarangnya yang ingin menyukakan atau ‘menyenangkan’ hati pemerintahnya. Adalah penulisan Tun Sri Lanang adalah bagi “menyukakan hati Duli Hadrat Baginda” dan seterusnya “baginda” sendiri mempunyai motif seperti mana yang lazim bagi penghasilan karya-karya tradisi dalam beberapa peradapan yang lain.[9]  Unsur penaungan yang terdapat dalam teks tersebut sebenarnya adalah disebabkan oleh kehendak pemerintah pada masa tersebut. Hal ini demikian kerana pengarang menghasilkan karya tidak diberikan pilihan untuk menghasilkan karya yang ilmiah tetapi diarahkan bagi menulis karya yang hanya ingin menyukakan hati rajanya sahaja.
            Malah sering kali terdapat penerapan unsur-unsur mitos atau tokok tambah dalam penulisan istana seperti magis, dongeng dan lagenda. Hal ini sering terjadi dalam penghasilan karya tradisional amnya dan dalam teks Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al-Nafis khususnya.
            Antaranya adalah mengenai Sultan Muhammad Syah, atau Raja Kechil Besar, iaitu raja yang mula-mula sekali telah menurunkan peraturan-peraturan dan tattertib diraja, dikatakan sebagai “terlalu adil baginda pada memeliharakan segala manusia”. [10]  “Sultan Alauddin Riayat Syah dianggap sebagai terlalu perkasa, tiada berbagai-bagai pada zaman itu”. [11]

“Maka sembah segala kaum gergasi itu, ‘Patik sekalian pun lebih lagi kesukaan kerana patik sekalian ini tiada menaruh raja pada tempat ini.”[12]
Oleh itu jelas menunjukkan pengarang sentiasa menggunakan unsur-unsur mitos atau dongeng tersebut dalam karya mereka. Perkara ini seperti  tidak  dapat dielakkan oleh setiap penulis karya tradisional Melayu, malah keadaan begini juga telah menyerap ke dalam teks sastera Tuhfat Al-Nafis.
Umpamanya, asal usul Raja Melayu itu dikesan juga kepada Raja Sri Teri Buana, iaitu tokoh mitos yang “turun dari Bukit Seguntang...”. [13]
Begitu juga, asal usul Raja Bugis itu telah dilagendakan dengan mengaitkan dengan Puteri Balqis, isteri Nabi Sulaiman a.s yang terkenal itu. [14]

Dalam karya ini menampakkan bahawa penulis ingin meningkatkan darjat bangsanya iaitu bangsa bugis kerana beliau juga berdarah bugis. Nyata sekali unsur-unsur ini kerap menjadi persoalan kerana ia sering dianggap sebagai unsur atau “anasir luar” yang lemah dalam penghasilan sesebuah sastera serta secara tidak langsung akan menjejaskan hasil karya sastera tersebut.

Perbezaan dan perbandingan Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al Nafis dari sudut penerapan ideologi.

Perkara yang terpenting dalam penghasilan sesebuah teks atau karya tradisional Melayu boleh dikatakan adalah penerapan ideologi. Sesuatu yang perlu diketahui tentang penerapan ideologi ialah perkara yang dilakukan oleh seseorang penulis iaitu corak dan tumpuan dalm karya bagi seseorang pengarang.
Ia melibatkan pandangan yang kritis dari pengarang sama ada dinyatakan secara terang-terangan dalam penulisan atau secara berkiasan. Penerapan ideologi juga boleh dianggap sebagai sentrik yang belandaskan beberapa keadaan. Ertinya itu adalah centric kepada nilai-nilai dan pegangan atau secara keseluruhannya kepada Zietgist masyarakat tempatan. [15]
Jika diteliti dalam penghasilan karya pensejarahan tradisonal Melayu iaitu dalam penulisan karya Sejarah Melayu yang mana penulis telah memaparkan atau menerapkan unsur-unsur atau konsep taat setia kepada raja dan negara. Oleh itu, bagi mencapai matlamat tersebut, pengarang telah menyelitkan dan memaparkan cerita-cerita dan diayah bahawa raja adalah pilihan tuhan untuk memerintah.

Dalam teks Hikayat Merong Mahawangsa pula konsep sentrik yang dimaksudkan turut melibatkan corak penulisan istana sentrik kerana melalui cara ini sultan dapat mengekalkan kekuasaan da kewibawaan mereka dan memupuk taat setia rakyat. 

Penulis turut menerapkan elemen mitos bagi menunjukkan kehebatan raja yang mampu menjadi pemerintah kepada kaum gergasi yang merupakan penduduk asal Langkasuka.
“Maka sembah segala kaum gergasi itu, ‘Patik sekalian pun lebih lagi kesukaan kerana patik sekalian ini tiada menaruh raja pada tempat ini.”[16]

Penerapan unsur-unsur ini bukan sahaja akan melahirkan keagungan dalam hati dan sanubari setiap rakyat malah dapat memupuk  semangat taat setia tidak berbelah bagi rakyat kepada raja.
Orientalis Barat seperti R.O. Winstedt agak radikal penilaiannya terhadap hikayat ini kerana dalam buku beliau yang berjudul A History of Classical Malay Literature berpendapat Hikayat Merong Mahawangsa sebagai pseudo-history[17] yang bermaksud “sejarah yang palsu”. Beliau juga menganggap hikayat ini sebagai a farrago of folk-tales atau “satu kumpulan cerita-cerita rakyat”.[18] Dharmawijaya dalam bukunya menentang pandangan R.O. Winstedt ini dengan mengatakan bahawa beliau tidak menggunakan disiplin-disiplin tertentu dalam membuat penelitian, pengkajian dan penilaian sebuah hasil sastera sejarah Melayu.[19]

Namun, jika kita meneliti hikayat ini, kita akan mendapati betapa sesungguhnya fakta sejarah yang diungkapkan dalam prosa ini mempunyai rasional dan kesahihannya. Boleh dikatakan bahawa segala unsur mitos yang digunakan hanyalah sekadar hiasan penulisan dengan motif untuk mengangkat kedudukan raja agar ditaati rakyat. Namun demikian, ramai sarjana dan para pemikir khususnya dari Barat cuba menolak kredibiliti hikayat ini selaku historiografi Melayu. Wan Syaifuddin mengatakan bahawa,
“ mereka ( orang Barat ) tidak rela atas keagungan sastra kita”.[20]

Kesimpulan.

Secara keseluruhannya, bahan-bahan sejarah dalam teks Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa dan Tuhfat Al-Nafis ini mampu berdiri sendiri sebagai satu fakta sejarah. Namun, selaku individu yang mempelajari dan mengkaji sejarah, kita tidak boleh terus menilai sesuatu karya pensejarahan tradisional Melayu sebagai menepati kehendak penulisan sejarah hanya kerana terdapat unsur-unsur mitos, dongeng dan lagenda . Penelitian yang berterusan dan tepat perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini perlu agar kita dapat mengenal pasti dan mentafsirkan kesahihan sesuatu bahan sejarah dengan tepat yang menepati ciri-ciri kajian ilmiah.
            Sememangnya tidak dinafikan bahawa hikayat ini amat penuh dengan unsur-unsur mitos, dongeng, supernatural, magis dan sebagainya. Namun, bagi individu yang memahami istilah tersirat dan mempunyai pemikiran yang kritis, pasti mereka akan menyedari betapa unik dan tingginya teknik serta pendekatan yang digunakan oleh penulis Hikayat Merong Mahawangsa bagi menggambarkan sejarah Kedah dalam hikayat tersebut.
            Bukan sekadar itu sahaja, kita wajar mengangkat martabat sastera sejarah melayu khususnya Hikayat Merong Mahawangsa kerana penulisan seperti ini sebenarnya mendorong kita untuk mengimbas kembali keunikan seni sastera melayu dari perspektif nasionalisme dan patriotisme bangsa Melayu suatu ketika dahulu yang kini menjadi khazanah sejarah silam negara.

Bibliografi.

Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
Siti Hawa Haji Salleh, Hikayat Merong Mahawangsa, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1991.
Wan Syaifuddin, Perspektif Tradisionalisme Melayu Esei-esei Sastra Tradisi, Universitas Sumatera Utara  ( USU PRESS ), 1999.
Zahrah Ibrahim, Sastera Sejarah Intepretasi dan Penilaian, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986.
Dharmawijaya, Pemahaman dan Penghayatan Hikayat Merong Mahawangsa, Citra Publishing Sdn. Bhd., Bandar Baru Bangi, 1991.
Nawawee Muhammad, Sejarah Melayu, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1992

[1] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 1.
[2] Nawawee Muhammad, Sejarah Melayu, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1992, Hal. 26.
[3] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 227.
[4] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 227 dan 228.
[5] Nawawee Muhammad, Sejarah Melayu, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1992, Hal. 26.
[6] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 246 & 247.
[7] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 249.
[8] Siti Hawa Haji Salleh, Hikayat Merong Mahawangsa, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1991, hal. 12.
[9] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 230.
[10] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 234.
[11] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 235.
[12] Siti Hawa Haji Salleh, Hikayat Merong Mahawangsa, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1991, hal. 12.
[13] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 260.
[14] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 261.
[15] Muhammad Yusuff bin ibrahim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, Hal. 233.
[16] Siti Hawa Haji Salleh, Hikayat Merong Mahawangsa, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1991, hal. 12.
[17] Zahrah Ibrahim, Sastera Sejarah Intepretasi dan Penilaian, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986, hal. 167.
[18] Dharmawijaya, Pemahaman dan Penghayatan Hikayat Merong Mahawangsa, Citra Publishing Sdn. Bhd., Bandar Baru Bangi, 1991, hal. 4.
[19] Dharmawijaya, Pemahaman dan Penghayatan Hikayat Merong Mahawangsa, Citra Publishing Sdn. Bhd., Bandar Baru Bangi, 1991, hal. 4.
[20] Wan Syaifuddin, Perspektif Tradisionalisme Melayu Esei-esei Sastra Tradisi, Universitas Sumatera Utara ( USU PRESS ), 1999, hal. 56.
Tiada ulasan: